Kellega on tegu?​

Tarindi Consult OÜ 2021 aastal asutatud Eesti kapitali põhinev ehitussektoris tegutsev juhtimise ja järelevalve teenust pakkuv ettevõte. Kes on Tarindi Consult OÜ juhatuse liige Reino Lõhmus ja miks peaks valima Tarindi Consult OÜ enda partneriks?

Reino on ehitussektoris aktiivselt olnud tegev viimased 18 aastat, mille vältel on läbikäidud praktiliselt kõik astmed (töömehest- ehitusjuhini) sh. ka avalikus sektoris. Viimased 10 aastat on Reino tööalaselt rohkem olnud seotud Järvamaa ja Paide linnaga, kus on Reinol olnud võimalus juhtida erinevaid projekte projektijuhina, kui ka juhtida linnamajandusosakonda ning ehitusüksust ehitusjuhina. Kuna praktilisest kogemusest tänapäeval ehitussektoris alati ei piisa ja vajalik on ka teoreetiline teadmine siis selle omandamiseks on Reino käinud läbi ülikooli tee ning lõpetanud Eesti Maaülikoolis magistriõppes (MSc) maaehituse eriala. Et oma kogemust ja pädevust seadusest tulenevalt ka tõendada selleks on Reino taotlenud vajaliku kutse Eesti Ehitusinseneride Liit- st (Diplomeeritud ehitusinsener Tase 7 kutsetunnistus nr 126978).

Eelpool kirjeldatud teadmiste ja kogemuste pagas ning ettevõte laiapõhjaline teenusevalik (ehitustegevuse juhtimine, ehituse omanikujärelevalve, ehitusjuhtimine) oleks see pakett mida võiks vajada Tellija, kellel on soov midagi arendada, ehitada, rekonstrueerida. Tarindi Consult OÜ näol on tegemist usaldusväärse, paindliku ja professionaalse ning Tellija vajadustele orienteeritud partneriga.

Ehitustegevuse juhtimine

ehk ehitusobjekti projektijuhtimine, pakkudes klientidele kõrgetasemelist, optimaalset, ajateadlikku ning tulemuslikku ehituseaegset juhtimise teenust. Nimetatud teenus hõlmab endas ehitusprotsessi ajalist ja rahalist planeerimist (kalendergraafik), mille tulemusena fikseeritakse täpne projekti ajaline kestus ning igakuised prognoos kulud, tööde teostamiseks vajalike hangete korraldamist, alltöövõtjate valikut ja nendega lepingute sõlmimist ja projektijärgset tegevuste ohjamist. Samuti vajalikke tegevusi peatellijaga seoses ning vajalikke toiminguid ehitise käiku andmisel (täitedokumentatsioon, lubade taotlused jne.).

Ehituse omanikujärelevalve,

pakkudes klientidele professionaalset ehituseaegsetet tegevuste ülest järelevalve teenust. Nimetatud teenus hõlmab endas kõiki õigusaktidest tulenevaid kontroll toiminguid veendumaks, et ehitustööde teostaja teostab töid valminud ehitusprojekti ja kehtestatud normide ja õigusaktide kohaselt.

Ehitusjuhtimine

ehk ehitusalane nõustamine, pakkudes klientidele professionaalset teenust ekspertiisi-, investeeringu- ja arendusprojektide planeerimisel/ käivitamisel, hangete koostamisel/ läbiviimisel ning ehituseaegses protsessis. Nimetatud teenus hõlmab endas igakülgset nõustamise teenust, et käivitada planeeritavate investeeringu-, arendusprojektide tegevused, määratledes lähteülesanded, koostades vajalik tegevuskava rahastuse taotlemiseks, positiivse otsuse korral vajalike hangete läbiviimiseks alusdokumentatsiooni koostamine ja hankemenetluse läbiviimine. Samuti vajalikus mahus tellija esindamine ja huvide kaitse ehitusprotsessi ajal ning vajalikus mahus rahastusprojekti aruandluse koostamine ja esitamine.